Vårt Work Supply Team

Vi er et familieeid- og drevet selskap med over 10 års erfaring som leverandør av teknisk personell til bilbransjen. Vår omfattende rekrutteringsprosess inkluderer flere intervjurunder med referanse- og språksjekk for alle kandidater. Vi har et sterkt fokus på velferd og tilrettelegging for våre ansatte – med minst mulig administrasjon og organisering for dere. Vi følger fellesforbundets tariffer, lover og forskrifter.

Håkon Bergsland

Styreformann

Annette Rognstad

Daglig leder

Marianne
Solberg

Økonomiansvarlig

Kasia
Kilikowska

Rekrutterings- og Personalansvarlig

Erik Bergsland

Salgs- og Markedssjef

Anto
Andrijanic

HR & Rekruttering

Dawid Ratajczyk

HR & Rekruttering

Vårt Work Supply Team

Vi er et familieeid- og drevet selskap med over 10 års erfaring som leverandør av teknisk personell til bilbransjen. Vår omfattende rekrutteringsprosess inkluderer flere intervjurunder med referanse- og språksjekk for alle kandidater. Vi har et sterkt fokus på velferd og tilrettelegging for våre ansatte – med minst mulig administrasjon og organisering for dere. Vi følger fellesforbundets tariffer, lover og forskrifter.

Håkon Bergsland

Styreformann

Annette Rognstad

Daglig leder

Erik Bergsland

Salgs- og Markedssjef

Kasia Kilikowska

Rekrutterings- og Personalansvarlig

Marianne Solberg

Økonomiansvarlig

Anto
Andrijanic

HR & Rekruttering

Dawid Ratajczyk

HR & Rekruttering

Våre kontorer

Arbeidsmetoder og kompetansenivå varierer veldig fra land til land, og lokal tilstedeværelse og kunnskap er en nødvendig forutsetning for å finne den beste kandidaten til det norske markedet. Vi har derfor seks internasjonale rekrutteringskontorer lokalisert i USA, Storbritannia, Polen, Ungarn, Spania og på Balkan (Kroatia), i tillegg til vårt hovedkontor i Bergen og et salgskontor i Oslo.

Vårt fokus på velferd og tilrettelegging betyr skreddersydde løsninger for våre ansatte, f. eks.:

Work Supply AS ansetter kandidaten i fast stilling fra første dag og lønner kandidaten

Work Supply AS betaler yrkesskadeforsikring, OTP, sykepenger, sosiale utgifter, feriepenger etc.
Work Supply AS møter alltid den nyansatte på flyplassen ved ankomst Norge
Work Supply AS organiserer bolig (møblerer hvis behov), forskutterer første husleie og dekker depositum så lenge vedkommende er ansatt hos oss
Work Supply AS følger vedkommende til skatt, politi og andre offentlige etater etter ankomst
Work Supply AS bekoster språkopplæring om ønskelig …som i sum gjør flytteprosessen og overgangen til et nytt land og en ny kultur så smidig som mulig for den nyansatte – med minst mulig administrasjon og organisering for verkstedet.

Vår Historie

1
Work Supply ble etablert i Bergen av Håkon Bergsland, og ble det første rekrutteringsselskapet i Norge som utelukkende spesialiserte seg på bilbransjen.

Vi engasjerte for første gang en norsk bilteknisk rådgiver til å bistå med kvalitetssikring av kandidater i intervjuprosessen. Konseptet ble videreført og ytterligere utviklet.

1
1

For å styrke vår lokale tilstedeværelse og kompetanse, åpnet vi dedikerte rekrutteringskontorer i London, Szczecin og Budapest, som på den tid var våre viktigste markeder.

Etter flere års samarbeid, ble vi godkjent som autorisert rekrutteringspartner for Bertel O. Steen.

1
1

Work Supply U.S. ble etablert i New York som vårt femte internasjonale rekrutteringskontor.

Annette Bergsland Rognstad tok over som daglig leder og styrket dermed vår profil som et familieeid og drevet selskap ytterligere.

1
1

På våre 10 første år har vi gitt nye karrieremuligheter til over 700 kvinner og menn fra mer enn 40 forskjellige land. Flere er fortsatt ansatt hos oss den dag i dag.